סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

סוטה יב-יח

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. 36 (פעמיים ח"י? צדיקים? נופלי העי? לא מיניה ולא מקצתיה?).
ב. "יוסף יוסף"?
ג. קברניט, שאינו רב חובל?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שעליו נאמר "גדול הדור היה"?
ב. השניים, שרקדו בחתונת... הוריהם?
ג. שהיו לו "פיוזים קצרים" (דהיינו, שהיה קל לרתוח)?
 

3. השלם:

א. " כל הנושא אשה ל... ....... מעלה עליו הכתוב כאילו.......".
ב. "מיכן לצדיקים ש........ חביב עליהן יותר מ.......".
ג. "מפני מה מת יוסף קודם לאחיו מפני שהנהיג עצמו ב.........".
ד. "לפום....... שיחנא" (="לפי...... המטען").
ה. "כל פינות שאתה פונה לא..... אלא דרך.......".
ו. "איש ואשה זכו.......... ביניהן לא זכו... אוכלתן".
 

4. שונות:

א. היכן בענייננו יש ביטוי למאמר חז"ל "אשרי הדור שהקטנים נשמעים לגדולים"?
ב. על הפסוק "ונערותיה הלכת על יד היאר" אומר רב יוחנן: "אין הליכה זו אלא לשון מיתה" (י"ב: 5 למעלה). וכאן הבן שואל: "נו ב(א)מת, זה רציני? מה זה הדרשות האלה?!"
ג. "תנא הוא (=משה) ילד וקולו כנער דברי רבי יהודה אמר לו רבי נחמיה א"כ עשיתו למשה רבינו בעל מום".
האם מתוך הנמקה זו אפשר להסיק, שרבי נחמיה ראה בבעל מום מישהו נחות?
ד. "מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא". האם משתמע מהסיפא שכל המצריות טמאות?
ה. הוכח, שגם בימי קדם סבלו חקלאים מגנבות חקלאיות.
ו. הוכח מענייננו מסברא, שבתקופת יוסף, המשנה למלך מצרים, לא היה פקס ולא אינטרנט!
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. לא מיניה ולא מקצתיה: "תנא שלשים וששה כתרים נתלו בארונו של יעקב", י"ג. בשליש העליון.
ב. "...הלך משה ועמד על שפת נילוס אמר לו יוסף יוסף הגיע העת שנשבע הקב"ה שאני גואל אתכם... אם אתה מראה עצמך מוטב אם לאו הרי אנו מנוקין משבועתך", י"ג. ברבע התחתון.
ג. "בקברניט (=קבר) של מלכים היה (=יוסף) קבור", י"ג. 8 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "תנא עמרם גדול הדור היה", י"ב. 1 מתחת להתרחבות.
ב. לא פחות מאשר "אהרן ומרים מרקדין לפניה" (=לפני יוכבד אימן), שעמרם עשה בה ליקוחין מחודשים, י"ב. מתחת לאמצע העמוד.
ג. חושים בן דן, מששמע על מה ולמה מעכבים את סבו יעקב מקבורה, לקח מקל וחבט בראשו של עשיו עד שנשרו עיניו, י"ג. מתחת לאמצע העמוד.

3. השלם:
א. "כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה", י"ב. 4 למעלה.
ב. "מיכן לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופן", י"ב. 5 למטה.
ג. "מפני מה מת יוסף קודם לאחיו מפני שהנהיג עצמו ברבנות", י"ג: בשליש העליון.
ד. "לפום גמלא שיחנא" (="לפי הגמל המטען"), י"ג: באמצע העמוד.
ה. "כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין", ט"ו: 9 למטה.
ו. " איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן", י"ז. מתחת לחצי העמוד.

4. שונות:
א. עמרם, שבגין חששו מהשמדת עם ישראל במצרים, פרש מאשתו, אך שינה את טעמו בגין התערבותה הלמדנית של בתו מרים , יב. בהתרחבות.
ב. מלבד הראיה שמביא רב יוחנן עצמו לדבריו (יעוי"ש), ובנוסף לציטוטים מקראיים אחרים, שיכול היה לגייס לטובת פרשנותו, הפועל הערבי "האלך" = מת משמש "תנא דמסייע" מפתיע מסוג אחר.
ג. בוודאי לא, לפחות על פי פירוש רש"י, ד"ה "בעל מום": "והוא לוי ונפסל בקול לעבודת השיר" (י"ב: שורה רביעית למעלה).
ד. לא על פי רש"י, ד"ה דבר טמא: "זו שאכילתה דברים טמאים", י"ב: 12 למטה.
ה. "ויבאו עד גורן האטד וכי גורן יש לו לאטד א"ר אבהו מלמד שהקיפוהו כתרים לארונו של יעקב כגורן זה שמקיפים לו אטד" (רש"י: גדר של קוצים), י"ג. ברבע העליון.
ו. במהלך הוויכוח בין בני יעקב לבין עשו בשאלת הבעלות על הקבר המיועד ליעקב, מבקש עשיו לראות את המסמך המשפטי שעליו הוא חתום. הואיל וכך הם שולחים את נפתלי קל הרגלים להביאו ממצרים. לו היה אז פקס או אינטרנט, סביר מאוד להניח שהיו נעזרים בהם ולא באחיהם, י"ג. באמצע.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר