סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"אליהו תלמידו של משה"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

סוטה יג ע"א
 

והלא דברים ק"ו: ומה אלישע תלמידו של אליהו ואליהו תלמידו של משה - צף ברזל מפניו,
מפני משה רבינו - על אחת כמה וכמה.

1.

רש"י מסכת סוטה דף יג עמוד א

תלמידו של משה - ולא שלמד מפיו אלא תורתו של משה למדו לאליהו.

2.

מכאן משמע שהמושג "תלמיד" לא מוגבל לחכם שבאופן פיזי מוחשי ממש שמע את רבו ולמד ממנו, אלא הכוונה שגם אדם שלמד את תורתו של חכם אחר מוגדר כ"תלמיד" לאותו חכם אף אם יש הפרש שנים גדול ביניהם.

3.

ומדוע הגמרא לא אומרת שגם "אלישע" הוא תלמידו של משה רבנו?

4.

אלא נראה לי לומר, שהמשפט לעיל בסוגיה בא לומר, שכמו שאלישע היה ממש תלמידו של אליהו הרי שאליהו עצמו היה תלמידו של משה רבנו למרות שלא חי בימיו.

4.1

אבל עדיין קצת קשה.

5.

לפי רש"י הנ"ל - בסעיף 1 - קשה, שהרי כל חכם - גם בדורנו - שלומד את תורת משה צריך להיחשב כתלמיד של משה רבנו!

6.

ולכן נראה לי לחדש: "תורתו של משה" אין הכוונה להלכות ולתושב"ע, אלא הכוונה ל"כוחו" של משה רבנו, כמובא בסוגייתנו - צף ברזל מפניו.

7.

אמנם ראה עוד בפרשנים, שמביאים את דברי חז"ל ש"אליהו" הוא פנחס, ופנחס היה ממש תלמיד של משה רבנו - כפשוטו. [אבל עצם העניין ש"אליהו"=פנחס" - איננו "כפשוטו".]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר