סקר
האם אתה לומד דף יומי עם תוספות?


 

שאלות חזרה / איתן יואלמן

כתובות צז-קג

 

שאלות:

1. 'לשון חכמים ___, לשון חכמים ___, לשון חכמים ___' (קג.)
2. רבי חייא 'אותו יום שמת רבי – בטלה ___'
3. הסבר: שטר בקורת. שטר פסיקתא
4. דוגמא ששליח צריך לעשות בדיוק מה שאמרו לו ולא 'להגדיל ראש'
5. מנין שלא שלט המוות ברבי
6. למה שיש הרבה בבית- יש ברכה
7. האם יש קנין באמירה ?
8. היכן מצינו ש'צדיק גוזר והקב"ה מקיים'
9. מנין שצריך לכבד את 'האח הגדול'
10. היכן מצינו שידור חוזר של קין והבל (למה כסף יכול לגרום) ?
11. כיצד המלך יהושפט התייחס לת"ח ?
12. היכן מצינו מזל ביש (חוק מרפי)
13. מה מקום הבת.. ?
14. למה רבי בכה בסף ימיו, שהרי מיתה מתוך בכי סימן רע (מובאים שם סימנים טובים ורעים)
15. מה סימן טוב/רע: מי שמת פניו שניו למעלה, פניו כלפי העם, פניו אדומים /ירוקים, בערב שבת, במוצאי יו"כ, מתוך חולי מעיים, מתוך שחוק ?
16. מה היה האסטרטגיה של רבי חייא שכל ישראל ידעו תורה (רמז: צריך חבורה של י"א חברים)
 

תשובות

1. 'לשון חכמים ברכה, לשון חכמים עושר, לשון חכמים מרפא' (קג.)
2. רבי חייא 'אותו יום שמת רבי – בטלה קדושה' השווה עם סוטה מט. משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא (מידות המביאות לקדושה). בטלה קדושה ולכן צדיקים לא מטמאים במיתתם, כך שאף כהנים יכולים להתעסק בקבורה. מצינו שאליהו הנביא (כהן) קבר את ר"ע.
3. לבקר, להעריך למכרז. פסיקתא.–שטר תנאים בימי התלמוד (כמה כל צד חתן/כלה יתן לזוג)
4. 'לתיקוני שלחתיך ולא לעיוותי' (בארמית זה נשמע יותר טוב). אם במקום למכור לתך, מכר כור (כמות כפולה), או הפוך, יש צד לומר שהעסקה בטלה.
5. רבי בא בערבי שבת לעשות קידוש (פסק מלבוא שלא להוציא לעז על צדיקים ראשונים).רבינו הקדוש חזר בשעה הקדושה, ערב שבת (מהרש"א).
6. שהרבים מסייעים זה לזה ומזלם של הרבים עדיף (ע"פ רש"י). וגם, ככל שיש יותר אנשים בבית, העלות הממוצע לנפש פוחתת.
7. ישנם דברים שנקנים באמירה. דוג' כמה נותן אבי החתן/כלה לחתונה.
8. 'ותגזר אֹמר ויקם לך' רבי אמר שרבי חנינא בר חמא יהיה ראש ישיבה.
9. 'את אביך ואת אביך'. את לרבות אשת האב ובעל האם. 'ו'-מרבה את האח הגדול (מחלוקת האם החיוב מהתורה או מדרבנן)
10. 'שחטהו בערב הראשון' עי"ש.
11. שראה ת"ח - קם, חיבק ונישק וקרא 'רבי,רבי, מרי,מרי'
12. הכובס (י"א מלשון כבוס-תשובה) בא כל יום לרבי ודווקא שרבי נפטר פספס. ובפרט שבת קול זימנה את כולם לחיי העוה"ב. מרב צער נפל מהגג ומת. בת קול זימנה גם אותו לחיי העוה"ב.
13. אצל אמה (לא שנא גדולה, לא שנא קטנה)
14. לא סימן רע. בכה על התורה והמצוות שיתבטלו ממנו
15. כולם סימנים טובים (בפרט ע"ש-למנוחה ואחרי יוה"כ שנמחלו עוונותיו וחולי מעיים שזוהי מיתת רב הצדיקים).
16. כתב על עור של צבי 5 חומשי תורה ו-6 סדרי משנה וכל ילד מהחבורה של 11 חברים היה צריך ללמד את השאר. 'וזהו שאמר רבי: כמה גדולים מעשה חייא'.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר