סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

כתובות סח-עד

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. "אראה בנחמה"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שעל אף היותו תלמיד חכם מופלג, שגנאי לו להפסיע פסיעה גסה, עשה כן – ויותר מכן – לאורך מספר קילומטרים?
ב. שבהידור לכלל "עניי עירך ועניי עיר אחרת - עניי עירך קודמים", דאגו "עם כל הלב" לרווחתו של מישהו שאינו בני עירם?
ג. שהתגלגל עם מישהו במשהו עגול?
ד. שפסק לעצמו הלכה על סמך... צירוף מקרים נדיר?
ה. שמתגובתו משתקפת תכונתו לראות דווקא את "חצי הכוס המלאה"?
 

3. מה המשותף ל:

א. ראש פרוע, טווייה בשוק, דיבור עם כל אדם?
 

4. השלם:

א. "לפום....... שיחנא".
ב. "האיש......... לחזור על הפתחים ואין אשה.......... לחזור".
ג. "אשר יחסר לו....... סוס לרכוב עליו ו....... לרוץ לפניו".
ד. "..... לו לאדם ש........ עצמו לתוך כבשן האש ו... ילבין פני חברו ברבים"
ה. "המבזבז אל יבזבז יותר מ........".
ו. "כל המעלים עיניו מן ה.......... כאילו עובד עבודת כוכבים".
ז. "אין אדם דר עם.... ב......... ".
 

5. שונות:

א. עדר שמנה מאה כבשים פחת בתוך חודש לשבעים בלבד. מה קרה?
ב. באיזה תכשיר ריחני (חלופי ל"רצפז", למשל) נהגו להשתמש בימי קדם בשטיפת הרצפה?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "אמר ר' אלעזר ברבי צדוק אראה בנחמה אם לא ראיתיה (=את בת נקדימון בן גוריון) שהייתה מלקטת שעורים מבין טלפי סוסים בעכו וכו'", ס"ז. 5 למעלה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו... ורץ לפניו שלשה מילין", ס"ז: 12 למעלה.
ב. "מעשה באנשי גליל העליון שלקחו לעני בן טובים אחד מצפורי (= בגליל התחתון) ליטרא בשר בכל יום", ס"ז: בהתרחבות הראשונה.
ג. "ההוא דאתא לקמיה דרבי נחמיה אמר ליה במה אתה סועד א"ל בבשר שמן ויין ישן רצונך שתגלגל עמי בעדשים גלגל עמו בעדשים ומת וכו'", ס"ז: 3 מתחת להתרחבות הראשונה.
ד. רבא, בדיוק כאשר התלבט אם להיענות לבקשתו – המופרזת בעיניו - של עני, ראה לפתע את אחותו שאותה לא פגש שנים רבות, כשבאמתחתה תרנגולת פטומה ויין ישן. מכך הסיק שעליו אכן להיעתר לבקשה זו, ס"ז: 4 מעל להתרחבות השנייה, ד"ה "ההוא דאתא".
ה. רבי חנינא, שסנגר על הרמאים המעמידים פני עניים, "שאלמלא הן היינו חוטאין בכל יום", ס"ח 2 למעלה.

3. מה המשותף ל:
א. אלו הם רכיבי ההתנהגות של "העוברת על דת יהודית", ע"ב. באמצע המשנה.

4. השלם:
א. "לפום גמלא שיחנא", ס"ז. 4 למעלה.
ב. "האיש דרכו לחזור על הפתחים ואין אשה דרכה לחזור", ס"ז. בשורה התחתונה.
ג. "אשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו", ס"ז: 10 למעלה.
ד. "נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים", ס"ז: 10 למטה.
ה. "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש", ס"ז: 4 למטה.
ו. "כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים", ס"ח. 6 למעלה.
ז. "אין אדם דר עם נחש בכפיפה", ע"ב. 3 למטה.

5. שונות:
א. אליבא דרב אשי, בכל יום ויום נשחט כבש אחד כדי לפרנס "עני בן טובים אחד מציפורי", ס"ז: 2 מתחת להתרחבות הראשונה.
ב. ביין ישן, ראה בסיפור על אודות בנו של מר עוקבא, שמשנשלח לביתו של עני למטרת מתן צדקה, נתקל בהזלפתו של יין על הרצפה, ס"ז: 8 למטה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.comתכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר