סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"תנו רבנן" ו"תניא"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

כתובות נב ע"א


נשבית - חייב לפדותה וכו'.
ת"ר: נשבית בחיי בעלה ואח"כ מת בעלה,
הכיר בה בעלה - יורשין חייבין לפדותה,
לא הכיר בה בעלה - אין יורשין חייבין לפדותה.
לוי סבר למיעבד עובדא כי הא מתניתא,
א"ל רב, הכי אמר חביבי: לית הלכתא כי הא מתניתא, אלא כי הא דתניא: נשבית לאחר מיתת בעלה - אין היתומין חייבין לפדותה;
ולא עוד, אלא אפילו נשבית בחיי בעלה ואחר כך מת בעלה - אין היתומין חייבין לפדותה,
שאין אני קורא בה ואותבינך לאינתו.

1.

רב לא טוען שהברייתא הראשונה הינה משובשת, אלא הוא טוען שאין הלכה כמותה אלא כברייתא השניה.

2.
מכיוון שיש מחלוקת בין שתי ברייתות רשאי "רב" להכריע כאחת מהן.

3.
אבל "רב" מדגיש "הכי אמר חביבי: לית הלכתא כי הא מתניתא, אלא כי הא דתניא".

אומר רש"י:
רש"י מסכת כתובות דף נב עמוד א:

"חביבי - רבי חייא שהוא דודו אחי אביו."

כלומר, "רבי חייא" הוא זה שפסק כברייתא השניה.

3.1
ונראה לי להוסיף: מובא בש"ס כמה פעמים שברייתות שלא נישנו על ידי רבי חייא אינן לגמרי מוסמכות. ולפי זה "רב" יכול היה לומר שרבי חייא [שהיה דודו של "רב"] אמר לו שהברייתא השניה איננה מוסמכת. אבל מלשון הגמרא משמע ש"רבי חייא" "רק" פסק כברייתא השניה.

4.
"הליכות עולם", כללי הגמרא לרבי יוסף קארו - עמוד רצא:

בפרק מי שמתו [ברכות כה א] לית הלכתא כי הא מתניתא דתניא לא יקרא וכו'.
קשה, מאי אולמיה דהאי ברייתא שדוחה מפניה הברייתא הראשונה.
ונ"ל דמסתבר טעמה יותר,
א"נ דהוה ידע דמיתניא בי ר' חייא.

דומה קצת לדברינו לעיל.

5.

מובא בתשובות הרמ"ע מפאנו, סימן כה: "כל תנו רבנן היא ברייתא שגורה בפי הכל מקובלת מן המרובים, וכל תניא ברייתא ששנאה יחיד בבית המדרש" ["תנו רבנן" ו"תניא"]

5.1
בסוגייתנו הברייתא הראשונה היא "תנו רבנן", והשניה - "תניא". לפי זה ברור מדוע רבי חייא לא אמר שהברייתא הראשונה - "תנו רבנן" - היא משובשת, אלא הוא רק פסק כברייתא השניה - "תניא" - נגד הברייתא הראשונה - "תנו רבנן".תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר