סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

שאלות חזרה / איתן יואלמן

יבמות צב-צח

 

שאלות:

1. למה ר' יוחנן הקפיד על ר"א ? **ואיך יהושע הבן נון קשור בפיוס ר"י 
2. באחד מ-7 החידות על הקרבות במשפחה. מופיע ששאלו את הפועלים למה?
3. מה נלמד הפסוק 'בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם' ?
4. 'באש ישרפו אותו ואתהן' מה למדו מהפסוק?
5. למה הכוונה רבי יוסי 'כל שפוסל ע''י אחרים פוסל ע''י עצמו וכל שאין פוסל ע''י אחרים אינו פוסל ע''י עצמו'
6. מה הכוונה 'שהעלה חרס במקום מרגנית/מרגלית' ?
7. מה הכוונה 'ריח גט' ?
8. מה פרוש כומר (כומר ענבים)
9. 'קנה רצוץ' – ביטוי חיובי או שלילי ?
10. כמה פעמיים דיברה השכינה עם יונה הנביא (בקשר לנינוה) ?
11. איזה עצה ניתנה בתזונה ניתנה ע"מ שיהיה סימני בגרות
12. 'כל הכועס כאילו עובד ע"ז' - איפה מצינו שכעס הביא לע"ז ממש ?
13. איזה אסור נחשב 'אסור קל'
 

תשובות

1. לא אמר שמועה משמו. מהפסוק 'אגורך באהלך עולמים' אמר דוד המלך יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה. רשב"י דרש שאומרים שמועה מפיו בעוה"ז- שפתותיו מדובבות בקבר. ** מי שלמד תורה מיהושע ידע שמשה לימדו-כך גם מה שר"א תלמידך דורש הכל יודעים שמשלך היא.
2. השאלה ותשובה כמעט זהים לשאלה הקודמת. במקום בת אחותו->בת אחיו. (כך שגם פועלים יוכלים לענות)
3. התורה הפקירה את זרעו את הגוי. וכן שאין טומאה בגוי שמת.
4. האם הבא על חמותו פוסל את אשתו. אם אינו לענין שרפה-שהרי אשתו לא חטאה, תנהו ענין איסורא. להלכה שמואל פסק שאשתו לא נאסרת.
5. ר"י אומר שההיתר לחזור לבעלה תלוי בשאלה אם נשואיו של הבעל עם אחות אשתו גורמים לאותה אחות להאסר לבעלה (אם האחות נפסלה לחזור לבעלה אף אשתו נפסלת מלחזור אליו)
6. יכל לחדש חידוש יותר גדול. הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לכל אדם - פסולה לכהונה
7. למרות שנותרת אשת איש (לא מפקיע את האישות) – נפסלת לכהונה.
8. כומר = חימום. כלי של ענבים בשעת תסיסה
9. בע"ש אמרו בחלום לרבי ינאי שפרש את הבטוי באופן שלילי (משענת קנה רצוף). ר' חייא השיב שהכוונה במובן החיובי כמו בנבואה שמלך המשיח ינהיג בנחת 'קנה רצוץ לא ישבר'
10. פעמיים. 'וידבר אליי בשנית'. בקשר לנינוה היה עוד דיבור עם נחום. השכינה דברה עוד פעם יונה -קיקיון'(תוספות)
11. אם כחוש-שיאכל.אם שמן –שיוריש מהמשקל. מכיוון שהשיער נושר בתת/יתר משקל.
12. מרב כעס נקרע ס"ת. 'תמה אני א לא יהיה פה בית ע"ז'.
13. 'אשת איש'. שהרי בעלה לא אוסר אותה כל ימיו.יכול לגרש.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר