סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

יבמות עז-פג

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. "מנימין"?
ב. שהתחתן עם מישהי, שלמרות זאת לא נקראה אשתו?
ג. שהתעניין בגיניאלוגיה (=חקר שלשלת ההתיחסות של אנשים,משפחות או לאומים על אבותיהם הקדמונים) של מישהו?
ד. המשאיל ללא שואל?
ה. שבזכותו "דוד מלך ישראל חי וקים"?
 

2. מה המשותף ל:

א. עובדי עבודת כוכבים, עוברי עבירה, פוסקי צדקה ברבים ואין נותנין?
ב. שער לקוי, בשר מחליק, קול לקוי?
 

3. השלם:

א. "כל ......... בת מלך .........".
ב. "שלשה סימנים יש באומה זו ה.............. וה............... ו ........ ..........".
ג. "........ שתעקר ..... אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא".
ד. "כל דבר שיש לו ......... אפילו ב.... לא בטיל".
 

4. שונות:

א. איזה שלב במלאכת הכירורגיה נתמך ע"י ...נמלה?
ב. היכן מצינו, שקטיעת מקור פרנסה נחשבת ל...הריגה?(!)
ג. איזה מעשה יוצא דופן "תרם" לעם ישראל... 150.000 (מאה וחמישים אלף) איש?
ד. "בן שמנה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו" – מתי ומדוע?
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. גר מצרי, מתלמידי רבי עקיבא, ע"ו: 4 למעלה.
ב. "... אלא קשיא ויתחתן (=שלמה המלך, "מן הגוים וכו'") מתוך אהבה יתירה שאהבה מעלה עליו הכתוב כאילו נתחתן בה", ע"ו: ברבע העליון.
ג. שאול המלך שאל את אבנר, שר צבאו, על אודות דוד: "בן מי זה הנער", כשכוונתו, על פי הגמרא, האם הוא מבית פרץ, או מבית זרח, ע"ו: מתחילת גמ'.
ד. "...א"ל (=לשאול) דואג האדומי עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות אם לאו שאל עליו אם ראוי לבא בקהל אם לאו", ע"ו: 9 למטה.
ה. "...בעי (=דואג האדומי) לאכרוזי עליה (=על דוד כאסור לבוא בקהל) מיד ועמשא בן איש ושמו יתרא... מלמד שחגר חרבו כישמעאל ואמר כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית", ע"ז. 2 למעלה.

2. מה המשותף ל:
א. חשדו של דוד בגבעונים שמא יש בהם אחד מהחטאים הללו, ע"ח: בשליש התחתון.
ב. חלק מסימניו של סריס, פ: מעל חצי העמוד.

3. השלם:
א. "כל כבודה בת מלך פנימה", ע"ז. מעל לשליש העליון.
ב. "שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים", ע"ט. 8 למעלה.
ג. "מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא", ע"ט. 4 מעל ההתרחבות.
ד. "כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל", פ"ב. אחרי האמצע.

4. שונות:
א. בתשובה על השאלה, כיצד סותמים גיד שניקב, ממליץ אביי על איחויו באמצעות שעורה ולאחר מכן ע"י נמלה גדולה הנושכת באותו איזור (ובאמצעות גפיה מאחה את הבשר לפני כריתת ראשה), ע"ו. מעל אמצע העמוד, ד"ה "שלח ליה רב אידי בר אבין לאביי וכו'".
ב. "...וכי היכן מצינו בשאול שהמית הגבעונים אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו (=הגבעונים) מספיקין להם מים ומזון מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן", ע"ח: 5 למטה.
ג. בעקבות הסגרתם של שבעה מבני שאול ע"י דוד לידי הגבעונים והוקעתם ימים רבים, "אמרו (=עוברים ושבים) אין לך אומה שראויה להדבק בה כזו... מיד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלף וכו'", ע"ט. ברבע התחתון.
ד. תינוק שנולד בחודש השמיני להיריון נחשב כמי שאינו בר קיימא, ועל כן הוא מוקצה בשבת, פ. השורה התחתונה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר