סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

שאלות חזרה / איתן יואלמן

יבמות כ-כז

 

שאלות:

1. 'איסור מצוה ואיסור קדושה - חולצת ולא מתייבמת' מה הפרוש איסור מצוה ואיסור קדושה
2. רבי יהודה אומר "איסור קדושה" אלו 'שניות מדברי סופרים'. למה?
3. מתי עשה דוחה לא תעשה?
4. מהן אסורי לאו?
5. מה יותר קשה: מדות (מוכר שמכר במשקלות לא מדוייקים) או עריות
6. מי עשה אזניים לתורה.. ?
7. היכן מצינו שמקרא יוצא מדי פשוטו
8. מה ההבדל בין שפחה לעובדת כוכבים
9. מה הדיוק מהפסוק 'כי יסיר את בנך..'
10. 'אסור לפגוע באיסור יבמה לשוק' הסבר
11. כמה זמן (לפחות) נמשך 'קול שלא פוסק' ?
12. אדם __ אצל עצמו ואין אדם משים עצמו __
13. מנין שהבי"ד של ישראל שופט טוב יותר משל גויים
14. מה ההבדל בין עדות על גט לעדות על מיתה
15. לפחות הבדל אחד בין גברים לנשים
16. מה זו חליצה חלשה?
 

תשובות

1. לפי ביאור המשנה: איסור מצוה - שניות לעריות שגזרו חז"ל. איסור קדושה - נשים האסורות על היבם בלאו.
2. אביי: כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש, רבא: קדש עצמך במותר
3. כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה - אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב, ואם לאו יבא עשה וידחה את לא תעשה.
4. אלמנה לכה"ג, גרושה לכהן הדיוט. ממזר ונתין לבת ישראל וממזמר ונתינה לישראל
5. דא''ר לוי קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריות שזה נאמר בהן 'אל' וזה נאמר בהן 'אלה' אל קשה ואלה קשה מאל גבי עריות. מאי חומרייהו הני אפשר בתשובה הני לא אפשר בתשובה
6. קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה (=סל) שאין לה אזנים (=ידית אחיזה) עד שבא שלמה ועשה לה אזנים (בכך שגזר על ה'שניות').
7. "והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת" - למרות שבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו, בפסוק זה מקרא כן יוצא מידי פשוטו (והפסוק בא ללמד שהיבם יקום על שם אחיו לנחול נחלתו).
8. לשפחה אין יחוס, אך לעובדת כוכבים יש יחוס (היינו: מתייחסת על שם אביה).
ושפחה חייבת במצוות כמו אשה
9. דווקא בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך
10. אסור לאדם מן השוק לקדש אשה שממתינה ליבום או חליצה, ורשאי לקדשה רק לאחר שתחלוץ
11. יום וחצי
12. אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע
13. מעשה בליסטים שנתפס ונשפט להריגה בבי"ד של עובדי כוכבים ובכל זאת קבלו ממנו עדות. -כיוון שבי"ד של גויים לא מדקדקים.
14. שהכתב מוכיח
15. נשי לגבי נשי שכיחן דאזלן גברי לגבי גברי לא שכיח. אי נמי נשי דלא אסרן שכיבתן אהדדי לא קפדי אהדדי גברי דאסרן שכיבתן אהדדי קפדי אהדדי
16. חליצה במקרה שלא יכול ליבם (ולכן צריך לחלוץ לכל הצרות)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר