סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

יבמות יד-כ

 

1. באיזה עניין נזכר?

א. (בענייננו בלבד ולא בשום מקום אחר בש"ס) "תאבני"?
ב. "יהוא"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שנהג על פי רוח הדברים באמירה "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית"?
ב. שבניגוד לנוהג הרווח של בניית סוכה לסבא ע"י הנכד, בנה הסבא סוכה לנכד?
ג. שעליו נאמר: "שחכם גדול היה ועיניו קמו מלבא לבית המדרש"?
ד. ששמו "הולך מסוף העולם עד סופו"?
ה. "בכור שטן" ומה טיבו?
 

3. השלם:

א. "כל ....... שצריכה ..... בתחלתה הטיל לה הכתוב ... בסופה".
ב. "אין ........... בבת קול".
ג. "....... שאלו אוסרים ואלו מתירים לא .......... ב"ש מלישא נשים מב"ה ולא ב"ה מב"ש".
ד. (המשך השאלה הקודמת, באותו עניין): "ללמדך ש........ ו........... נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר ....... ו......... אהבו".
 

4. שונות:

א. בשבת פרשת "לך לך" (שבהפטרתה קוראים "ויחזק חרש את צרף מחליק פטיש את הולם פעם"), בבית הכנסת שבו מתפלל אחד התנאים, נשמע מבחוץ רעש צורם של ניסור עצים על ידי יהודים, ואיש אינו פוצה פה, מצפצף או מהגה. הייתכן?!
ב. בעיירה אחרת בגליל סעד יהודי - יוסי שמו - את ליבו בפרגית הטבולה בשמנת מוקצפת, וגם בנסיבה הזאת לא עסק איש בסתימת פיות. הכיצד?!
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "...דא"ר טרפון תאבני מתי תבא צרת הבת לידי ואשאנה", ט"ו. 11 למעלה.
ב. "מעשה בשוקת יהוא שהיתה בירושלים והיתה נקובה למקוה וכו' וכו'", ט"ו. 7 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. רבי אבהו, שטלטל נר כבוי בשבת במקומו של רבי יהושע בן לוי המתיר, אך נמנע מלעשות כן במקומו של רבי יוחנן שאסר, י"ד. 7 מתחת להתרחבות.
ב. "מעשה וילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה וסיכך על גבי מטה בשביל קטן", ט"ו. 11 למטה.
ג. רבי דוסא בן הרכינס, ט"ז. 5 למעלה.
ד. רבי עקיבא, ט"ז. מעל האמצע.
ה. יונתן, אחיו של רבי דוסא בן הרכינס, ט"ז. 2 לפני ההתרחבות("רש"י: חריף ועומד על שמועה ועושה מעשה ואינו שב משמועתו לעשות כרבים").

3. השלם:
א. "כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופה", יבמות י"ג: מעל האמצע.
ב. "אין משגיחין בבת קול", י"ד. בשליש העליון.
ג. "אע"פ שאלו אוסרים ואלו מתירים לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה ולא ב"ה מב"ש", י"ד. 10 למטה.
ד. ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבו". י"ד: באמצע.

4. שונות:
א. ייתכן וייתכן: "במקומו של רבי אליעזר היו כורתים עצים לעשות פחמים בשבת לעשות ברזל (רש"י: "איזמל של מילה דקסבר ר"א מכשירי מצוה דוחין שבת כמצוה עצמה"), י"ד. מתחת לאמצע העמוד (ציון שבת פרשת "לך לך" נועד לרמוז למצוות מילה המוזכרת שם לראשונה בתורה).
ב. "במקומו של ר' יוסי הגלילי היו אוכלים בשר עוף בחלב", י"ד. 2 לפני ההתרחבות.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר