סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

יתר הגזם אכל הארבה – ארבה המדבר

 

"... וכתיב: הכיתי אתכם בשדפון ובירקון הרבות גנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם. וכתיב: יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל" (שבת, לג ע"א).שם עברי: ארבה המדבר    שם באנגלית:    Desert locust    שם מדעי:  Schistocerca gregaria


נושא מרכזי: מהם ילק, גזם וחסיל?

 

לריכוז המאמרים שנכתבו על ארבה המדבר הקש/י כאן.בעת העתיקה ובמידה מסויימת גם בימינו פלישות של נחילי חגבים לאזורים חקלאיים גרמו לנזקים עצומים ולרעב. הנביא יואל (א ד'-י"ב) מתאר באופן מפורט את נזקי אותם חגבים לגידולים השונים: "יֶתֶר הַגָּזָם אָכַל הָאַרְבֶּה וְיֶתֶר הָאַרְבֶּה אָכַל הַיָּלֶק וְיֶתֶר הַיֶּלֶק אָכַל הֶחָסִיל ... כִּי גוֹי עָלָה עַל אַרְצִי עָצוּם וְאֵין מִסְפָּר שִׁנָּיו שִׁנֵּי אַרְיֵה וּמְתַלְּעוֹת לָבִיא לוֹ. שָׂם גַּפְנִי לְשַׁמָּה וּתְאֵנָתִי לִקְצָפָה חָשֹׂף חֲשָׂפָהּ וְהִשְׁלִיךְ הִלְבִּינוּ שָׂרִיגֶיהָ ... הבִישׁוּ אִכָּרִים הֵילִילוּ כֹּרְמִים עַל חִטָּה וְעַל שְׂעֹרָה כִּי אָבַד קְצִיר שָׂדֶה. הַגֶּפֶן הוֹבִישָׁה וְהַתְּאֵנָה אֻמְלָלָה רִמּוֹן גַּם תָּמָר וְתַפּוּחַ כָּל עֲצֵי הַשָּׂדֶה יָבֵשׁוּ כִּי הבִישׁ שָׂשׂוֹן מִן בְּנֵי אָדָם". יואל מונה קבוצה של חגבים בעלי שמות שונים (גזם, ארבה, ילק וחסיל) שזהותם המדוייקת נתונה למחלוקת. באופן כללי ניתן לחלק את הפירושים לכאלו הרואים את השמות השונים כסמלים לבין פירושים ריאליים.

האברבנאל בפירושו ליואל כתב: "... ולכן זכר ד' מינים גזם ארבה ילק חסיל לרמוז לאותם ארבע המלכויות וכו'". "הגזם - מלך בבל, שגדולתה ורשעתה גוזמא רבה, או שנבוכדנצר גזז כל האומות. ארבה - פרס, מפני ריבויים. ילק - יוון שילוק בלשונו. חסיל - רומי שכרתה חמדת ישראל". מדברי מפרשים אחרים משתמע שיואל מנה מיני חגבים שונים. רש"י פירש: "יתר הגזם וגו' - גזם ארבה ילק חסיל מיני גובאי הם ונתנבא עליהם שיבאו ובאו באותן הימים וכלו כל פרי העץ וירק השדה". אבן עזרא: "יתר הגזם - בא תחילה אמר יפת כי גזם כמו גוזז והמ"ם כמו חנם ריקם וילק שילוק בלשונו תרגם כורת וחסיל כמו יחסלנו". רד"ק: "יתר הגזם - מה שהותיר הגזם בשנה ראשונה אכל הארבה בשנה השנייה כי לא באו ד' המינים בשנה אחת אלא זה אחר זה בד' שנים, וכן אמר ושלמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה וגו', ויש אומרים כי נקרא גזם על שם שגוזז את התבואה, וארבה לפי שהוא הרב שבמינים, וילק לפי שהוא לוקק ולוחך את העשב וחסיל לפי שהוא כורת את הכל מן יחסלנו הארב', ותרגם יונתן מותר זחלא אכל גובא מותר גובא אכל פרחא מותר פרחא אכל שמוטא".

רוב החוקרים מניחים שהפסוקים ביואל מתארים מציאות ריאלית ומנסים לזהות את משמעות השמות השונים.

א. לדעת מ. דור מדובר במיני חגבים שונים המסוגלים להתלהק. הארבה או הגובי הוא ארבה המדבר (Schistocera gregaria) (תמונות 1-4), הילק הוא הארבה הנודד (Locusta migratoria) (תמונה 5) והחסיל הוא הארבה המרוקני (Dociostaurus marocanus) (תמונה 6).

ב. השמות השונים הם שמות נרדפים של ארבה המדבר, העלול להגיע בארבעה גלים נפרדים. למשל, במכת הרבה בשנת תרע"ה (1915) התקיפו את המושבה רחובות, מארבעה כיוונים, ארבעה נחילי ארבה, שלמרות היותם ממין ביולוגי אחד היו בגוונים שונים.

שתי אפשרויות אלו הוצעו על ידי פרשנים שונים ביניהם רבי תנחום הירושלמי שכתב:

"והשמות האלה כולם אפשר שהם מיני ארבה, ואפשר שהם נרדפים לו. והנזכרים בתורה בדבריו יתעלה "את הארבה למינו וגו'" אין ספק שהם מינים שונים, מפני שנאמר למינהו. ויש ששמו של אחד מהם נקרא על כולם בלשון העברה, ואפשר שמקצתם נגזרו מתכונותיהם, ואומרים שגזם נגזר מלגזום, וזה דומה ל"גזז" בערבית. ויש אומרים שהוא מלשון גזז.... וארבה נגזר מן רוב, והאלף נוספה עליו ... וחסיל נגזר מלחסל, בדומה לארמית כדברי חכמינו ז"ל וכו'".

ג. י. אהרוני ואחריו רוב החוקרים המודרנים הציעו שהשמות השונים מייצגים דרגות התפתחות שונות של הארבה. הילק הגזם והחסיל הם כינויי השלבים הצעירים של הארבה לפני הצמחת הכנפיים. הסבר זה מבוסס את התרגום הארמי המכנה אותם בשם "זחלא" (או "שמוטא"). התרגומים מכנים את שלב הבוגר בשם "גובא" או "קמצא". על פי הסבר זה הארבה הגיע בזחילה ולא בתעופה לכן נקט הנביא בפעלים "ילכון" ו"ירוצון" (יואל ב ד-ט) ולא "יעופון". לדעת י. אהרוני סדר הופעת השמות בפסוקים מייצג את סדר דרגות ההתפתחות הארבה.
 

ילק

על פי אהרוני ה"ילק" הוא דרגת ההתפתחות הראשונה הנמשכת מהבקיעה מהביצה עד לנשל הראשון. לכאורה הצעה זו קשה שהרי נאמר "ילק פשט ויעוף" (נחום, ג ט"ז) כלומר הילק הוא דרגה בעלת כנפיים המופיעים רק בסוף ההתפתחות. ז. עמר מביא הצעה ליישוב קושי זה בכך ש"עוף" הוא במשמעות "פרח" כלומר ניתור והינתקות מהמקום. אחת מהראיות להצעה היא המדרש (ילקוט שמעוני, כי תצא רמז תתקלח): "... עמלק עם ילק פרח כהדין זחלא וכו'". ז. עמר מציע דרך אחרת ליישוב הקושי. "ילק פשט ויעוף" מתפרש שהילק (הזחל) פשט את הנשל ולאחר מכן התעופף. הכוונה להשלמת כל דרגות ההתפתחות משלב הזחל ועד הבוגר המעופף. על פי הסבר זה ה"ילק" יכול להתפרש לא רק כשמה של דרגה אחת אלא כשם כולל לכל דרגות הזחל.
 

חסיל

החסיל לפי אהרוני הוא השלב השלב השני הבא לאחר הילק שהוא דרגת ההתפתחות השניה והשלישית (לאחר שני הנשלים הראשונים). גם בשלב זה החגב חסר כנפיים ומוגדר כזחל. לדעת ז. עמר ייתכן ומדובר בארבה הבוגר לפני שהגיע לבגרות מינית. בשלב זה הוא גורם לנזק רב יותר מאשר הארבה שהגיע לבגרות מינית משום שכל משאביו מופנים עדיין לאכילה. בירושלמי (וילנא, תענית, פ"ג הלכה ו'): "... ולמה נקרא שמו חסיל שהוא חוסל את הכל וכו'". לפי הצעה זו החסיל והארבה דומים בגודלם ולכן מובן מדוע הם מוזכרים יחד או כשמות נרדפים. "רָעָב כִּי יִהְיֶה בָאָרֶץ דֶּבֶר כִּי יִהְיֶה שִׁדָּפוֹן יֵרָקוֹן אַרְבֶּה חָסִיל כִּי יִהְיֶה וכו'" (מלכים א', ח ל"ז, דה"ב, ו כ"ח) ובתהלים (עח מ"ו): "וַיִּתֵּן לֶחָסִיל יְבוּלָם וִיגִיעָם לָאַרְבֶּה". ברוב מכות הארבה של העת העתיקה הופיעו להקות הארבה בשני מופעים אלו. הסבר זה, כנראה, אינו עולה בקנה אחד עם תרגום יונתן (ישעיהו, לג ד') המפרש ש"חסיל" הוא "זחלא".

העובדה שבדרגת ה"חסיל" החגבים גדולים די הצורך וראויים למאכל אדם מאפשרת להסביר את הפסוק "וְאֻסַּף שְׁלַלְכֶם אֹסֶף הֶחָסִיל כְּמַשַּׁק גֵּבִים שׁוֹקֵק בּו" (ישעיהו, לג ד') על פי דרכו של הרד"ק: "אוסף החסיל - כאסיפת החסיל והארבה שאוספים אותם כשנחו על האדמה שיוצאים בני העיר ואוספים אותם בכליהם שלא ישחיתו התבואה, כן יצאו בני ירושלם ויאספו שלל מחנה אשור, ודמה גם כן הליכת המלאך במחנה אשור להלוך הארבה בתבואה שמשחיתה". על פי רש"י אין מדובר באיסוף חסיל למאכל אלא במה שהחסיל אוסף לצורך עצמו: "ואוסף שללכם - ... ויאספו שללכם כאסיפת חסיל שאוסף לו תבואה בקיץ כל אחד לעצמו וכו'". מדברי הרמב"ם (הלכות שחיטה, פ"א הלכה ג') עולה שהוא סבר שאכן החסיל הוא שנאסף ושהוא מין טהור: "דגים וחגבים אינן צריכים שחיטה אלא אסיפתן היא המתרת אותן ... ובחגבים נאמר אוסף החסיל באסיפה לבדה, לפיכך אם מתו מאיליהן בתוך המים מותרין, ומותר לאכלן חיים" (הלכה זו נתונה למחלוקת ראשונים). בשנת תרנ"ב פרסם הרב משה יצחק אשכנזי בספרו "הואיל משה" (ישעיהו, לג ד') את הדברים הבאים: "אסף חסיל – מין ארבה הנאכל, והיו אוספים אותו כולו משני טעמים, לבערו מן השדות, כי נקבה אחת מן המין תטיל אלף ביצים, ולאכלו, אולי כמאכל ערב".
 

גזם

לפי התרגום הארמי ה"גזם" הוא "זחלא" כלומר אחת מדרגות ההתפתחות חסרות הכנפיים. אהרוני סבר שהוא שלב הזחל האחרון לאחר הנשל השלישי והרביעי. שלב זה מתאפיין בגפי פה מפותחות שבעזרתן החגב מסוגל לגזום עצים בעלי קליפה קשה. על נזקו זה של הגזם נאמר בפסוק (עמוס, ד ט'): "הִכֵּיתִי אֶתְכֶם בַּשִּׁדָּפוֹן וּבַיֵּרָקוֹן הַרְבּוֹת גַּנּוֹתֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם וּתְאֵנֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם יאכַל הַגָּזָם וכו'". בודנהיימר סבר שהגזם הוא דרגת התפתחות מוקדמת משום שאם היה מגיע לארץ בתקופת הזחל האחרונה הרי שלהקות הבוגרים היו ממשיכות לנדוד הלאה ולא נשארות בארץ.

מ. דור הציע בעקבות תרגום השבעים והוולגטה לזהות את הגזם כזחלי פרפרים ועשים המזיקים לצמחי חקלאות.

 

      
 תמונה 1. להקת ארבה המדבר         צילם: חגי רענן    תמונה 2. ארבה המדבר  - חולות ניצנים        צילם: חגי רענן

  

      
 תמונה 3. ארבה המדבר    תמונה 4. ארבה המדבר      צילם:  Compton Tucker

 

          
 תמונה 5. ארבה נודד          מקור:    תמונה 6. צלבגב מרוקני -  שלב זחל בעל ניצני כנפיים

 
הרחבה

החגבים שייכים לעל סדרת בעלי גלגול חסר או גלגול למחצה במחלקת החרקים. על סדרה זו מתאפיינת במנגנון התפתחות המתבטא בגלגול ששלביו הם: ביצה, ממנה בוקע זחל (נימפה), המתפתח לבסוף לבוגר. שלב הזחל מחולק גם הוא לכמה דרגות שבהם הצעיר מתנשל (משיל את עורו) מספר פעמים עד לצורת הבוגר הסופית. הזחל דומה לבוגר, אך קטן ממנו וחסר כנפיים. התפתחות הצעירים מתבצעת על ידי שלבי התנשלות כאשר בכל שלב הצעיר פושט את עורו, גדל בממדיו ולעתים אף משנה במעט את צורתו. במינים בעלי כנפיים, הן מתפתחות בהדרגה והופכות מניצני כנפים בשלבי הזחל (תמונה 6) לכנפיים מושלמות בבוגר. החגבים הנכללים בשם "ארבה" מטילים את ביציהם בגומות בתוך הקרקע. בארבה המדבר הזחל הבוקע מהביצה עטוף בקרום עוברי דק שהוא משיל מעליו בהגיעו אל פני הקרקע. עד התפתחותו לבוגר הוא מתנשל 5 פעמים.

 

 

מקורות עיקריים:

ז. עמר, 'הארבה במסורת ישראל', הוצאת אוניברסיטת בר אילן, עמ' 124-128.
מ. דור, החי בימי המקרא המשנה והתלמוד (עמ' 246).
אנציקלופדיה "החי והצומח בא"י" כרך 3 (עמ' 73-94). 


 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר