סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

שבת ב-ח

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. "מגילת סתרים"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שנזרקה ואע"פ כן לא ניזוקה?
ב. העובר בשבת במזיד ובהעלם אחד על ל"ט מלאכות ואע"פ כן לוקה על ל"ח בלבד?
 

3. מניין ש:

א. לא מן הראוי "להתקיל" את הרב בשאלה בנושא הרחוק מתחום עיסוקו באותה שעה?
 

4. מה המשותף ל:

א. צבי, נחש, מורסא?
ב. הקב"ה, פומבי, חיפה, לשכת הגיוס לחריגים?
ג. סוף, נטופה, איסטוונית, אביגיל?
 

5. השלם:

א. "וכי אומרים לו לאדם .......... כדי שיזכה חבירך"
 

6. שונות:

א. היכן בענייננו מעז אמורא להטיל ספק ב"אוקימתא" מסוימת?
ב. הייתכן שאדם יעבור בשבת במזיד ובהעלם אחד על ל"ט מלאכות וילקה על ל"ח בלבד?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "... הא קמ"ל כדרב דא"ר מצאתי מגלת סתרים בי רבי חייא וכתוב בה וכו' ", ו: מתחת לחצי העמוד.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "א"ר חייא בר גמדא נזרקה מפי חבורה ואמרו בעשותה יחיד שעשאה חייב שנים שעשאוה פטורין", ג.7 למטה.
ב. "מצאתי מגלת סתרים בי רבי חייא וכתוב בה... אלא אימא אינו חייב על אחת מהן, ו: אחרי אמצע העמוד.

3. מניין ש:
א. "א"ל ר' חייא לרב בר פחתי לא אמינא לך כי קאי רבי בהא מסכתא לא תשייליה במסכתא אחריתי דילמא לאו אדעתיה דאי לאו דרבי גברא רבה הוא כספתיה וכו' ", ג: שורה ראשונה.

4. מה המשותף ל:
א. "כל פטורי דשבת פטור אבל אסור בר מהני תלת דפטור ומותר צידת צבי וצידת נחש ומפיס מורסא", ג. 3 למעלה.
ב. ארבע רשויות שבת: יחיד, רבים, כרמלית, מקום פטור, ו. באמצע.
ג. כולם כרמלית: ים, בקעה, איסטוונית, אשת נבל הכרמלי, ו. בשליש התחתון.

5. השלם:
א. "וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך", ד. מתחת לאמצע העמוד.

6. שונות:
א. "... אמר רבא איכפל תנא לאשמעינן כל הני", ה. מתחת לאמצע העמוד.
ב. כן: "מצאתי מגלת סתרים בי רבי חייא וכתוב בה... אלא אימא אינו חייב על אחת מהן", ו: אחרי אמצע העמוד.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר