סקר
מה לדעתך המסכת הקלה בסדר נשים?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

"מפני המחלוקת"

שקלים טז ע"א


אין מושחין מלך בן מלך אלא מפני המחלוקת מפני מה נמשח שלמה מפני מחלוקתו של אדוניהו יואש מפני עתליהו יהואחז מפני יהויקים אחיו שהיה גדול ממנו ב' שנים יהוא מפני יורם

 

1.
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק א הלכה יא:

אין מושחין את המלך אלא על גבי המעיין, ואין מושחין מלך בן מלך שהמלכות ירושה למלך לעולם שנאמר הוא ובניו בקרב ישראל,
ואם היתה שם מחלוקת מושחין אותו כדי לסלק המחלוקת ולהודיע לכל שזהו מלך לבדו, כמו שמשחו שלמה מפני מחלוקת אדוניהו, ויואש מפני עתליה, ויהואחז מפני יהויקים אחיו, וזה שמשח אלישע ליהוא לא בשמן המשחה משחו אלא בשמן אפרסמון ודבר זה מסורת ביד החכמים.

2.
שואלים הפרשנים: כיצד מותר היה למשוח מלך במקרים של מחלוקת ירושת המלך "כדי לסלק המחלוקת", הרי שימוש שלא כדין בשמן המשחה יש בה משום איסור מעילה - וביטול המחלוקת איננה סיבה שמתירה מעילה מדין תורה.

3.
ראה ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד עט, ובעיקר, שם, בהערה י"ז בשם הגרי"ז, שמהפסוק "בקרב ישראל" יש ללמוד שכשאין שלום בישראל חסר בעצם המלוכה,
ועל כן שייך דין משיחה - כשיש מחלוקת מי יירש את המלך - כיון שעדיין לא נשלמה עצם המלכות.

4.
הערה: בתלמוד הבבלי מוזכר הביטוי "מפני המחלוקת" רק בהקשר אחד - בביטוי "אל ישנה אדם מפני המחלוקת" - מופע יחידאי בש"ס בבלי. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר