סקר
איזה דפוס אני מעדיף?
טלמן
וגשל
עוז והדר
מסורת הש"ס


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

עירובין כט-לה

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. עוג מלך הבשן?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שזכה לבלות חלק מהשבת במחיצתו - הסמוכה ביותר - של רבי מאיר?
ב. "בעלים" ואימהות שאינם בני אדם?
 

3. השלם:

א. "מצוות לאו ........... ניתנו".
ב. "חזקה שליח עושה .............".
ג. "חזקה הוא על .....שאינו מוציא ........ שאינו .......... מתחת ידו".
 

4. שונות:

א. היכן בענייננו ניתן ללמוד על האופן הראוי של מתיחת ביקורת כלפי הזולת?
ב. היכן בענייננו יש אימות להשקפה הגורסת, שלעִתים ניצל אדם בזכות הכלל?
ג. שני תנאים חלוקים בשאלת הערכת שיקול דעתו של חבר לגבי מידת אחריותו כלפי הזולת, לעומת זו שכלפי עצמו. למה הכוונה?
ד. היכן בענייננו מצינו חיילים גויים היושבים ב...ישיבה?!
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "רבי שמעון בן אלעזר אומר עוג מלך הבשן פיתחו כמלואו", ל. 6 למעלה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "פעם אחת שבת רבי מאיר בערדיסקא ובא אדם אחד לפניו אמר לו ר' עירבתי בבצלים לטיבעין והושיבו ר' מאיר בארבע אמות שלו", כ"ט. 4 מלמטה.
ב. "לא שנו אלא בעלים אבל באימהות לית לן בה", כ"ט. שורה אחרונה.

3. השלם:
א. "מצוות לאו ליהנות ניתנו", ל"א. 8 למעלה.
ב. "חזקה שליח עושה שליחותו", ל"א: 2 למטה.
ג. "חזקה הוא על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו", ל"ב. 13 מלמטה.

4. שונות:
א. "... אמר רב יוסף שרא ליה מריה לרב מנשיא בר שגובלי אנא אמריתא ניהליה אמתני' והוא אמרה אברייתא", כ"ט. 3 מתחת להתרחבות.
ב. "ומעשה ברבי חנינא שאכל חצי בצל וחצי נחש שבו וחלה ונטה למות ובקשו חביריו רחמים עליו וחיה מפני שהשעה צריכה לו (שטיינזלץ: "שהיה הדור זקוק לתורתו"), כ"ט: 5 למעלה.
ג. "רבי סבר ניחא ליה לחבר דלעביד הוא איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה ורבן שמעון בן גמליאל סבר ניחא ליה לחבר דליעבד עם הארץ איסורא רבה ואיהו אפי' איסורא קלילא לא ליעבד", ל"ב: 8 למעלה.
ד. "ההוא פולמוסא (רש"י: חיל המלך היה מקום דחוק לתלמידים מפני אנשי החיל) דאתא לנהרדעא אמר להו רב נחמן פוקו עבידו כבושי כבשי באגמא וכו' ", ל"ד: מתחת לשליש העמוד.


המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.comעיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר