סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

שבת קנז - עירובין ז

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. מחול ללא ריקוד?
ב. שוחקות ואינן שמחות, עצבות ואינן בצער?
ג. גסה ואיננה וולגרית?
 

2. השלם:

א. "היא גופה .......... ואנן ניקום ו............. ............... לגזירה".
ב. "קדרא דבי .............. לא ................... ולא .................".
ג. "מקולי ב"ש ומקולי ב"ה .........."
ד. "מ.......... ב"ש ומ............... ב"ה עליו הכתוב אומר והכסיל ב........ הולך".
 

3. שונות:

א. ידוע הסיפור על ארכימדס, החכם היווני, שתוך כדי רחצה באמבטיה גילה חוק פיזיקלי מסוים. בענייננו מסופר על אמורא, שגם הוא היה עסוק באמבטיה – במה, מתי ומדוע?
ב. "שתיים מי יודע שתיים אני יודע" (בהגדה של פסח). היכן בעניינו יש "שתיים איני יודע"?
ג. לעִתים מוטרד לומד הגמרא, מציטוט מהתורה המובא כהוכחה לטיעון מסוים, שאיננו מוכיח אותו בעליל. מהי התרופה לשאלה זו?
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "ואיזהו מחול הכרם בין כרם לגדר", ג: 7 מלמטה.
ב. "כל אמות באמה בת ששה אלא הללו שוחקות והללו עצבות", ג: 2 מלמטה.
ג. כותבת הגסה, ד: 6 מלמעלה.

2. השלם:
א. "היא גופה גזירה ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה", ד: בשליש התחתון.
ב. "קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא", ג. 3 מלמטה.
ג. "מקולי ב"ש ומקוליה ב"ה רשע", ו: 5 מלמטה.
ד. מחומריה ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר והכסיל בחשך הולך",

3. שונות:
א. "עולא איקלע לבי ריש גלותא חזייה לרבה בר רב הונא דיתיב באוונא דמיא וקא משח ליה אמר ליה אימר דאמרי רבנן מדידה דמצוה דלאו מצוה מי אמור אמר ליה מתעסק בעלמא אנא", שבת קנ"ז: 5 מלמעלה.
האירוע היה מדידות מסוימות בשבת, לשם התעסקות בעלמא, ללא שום מטרה
מוגדרת.
ב. "דאמר רבה בר רב הונא נימא אחת קשורה חוצצת שלש אינן חוצצות שתים איני יודע", ד: בשליש העליון.
ג. "ותיסברא שיעורין מכתב כתיבי אלא הלכתא נינהו ואסמכינהו רבנן אקראי", ד: 6 מלמעלה.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר