סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

מסכת שבת דפים צד-ק

 

1. על מי נאמר או על מה נאמר:

א. שרץ כ-13 ק"מ כשהוא משוריין מכף רגל ועד ראש.
ב. " וגדולה חכמה שנאמרה בעליונות יותר ממה שנאמרה בתחתונות".
 

2. מניין ש:

א. בניגוד לבריח התיכון, ש"בנס היה עומד"(צ"ח: לפני ההתרחבות),לא היה הדבר כן לגבי קרשי המשכן.
 

3. מי אמר למי :

א. (באופן פחות מעודן): "אתם שלושתכם חוזרים זה על דברי זה".
 

4. השלם:

א. "גדול כבוד................שדוחה את .... תעשה שב-.......
ב. "...............בכשרים לוקה...................."
ג. "למה משכן דומה ל..... שמהלכת ב.....ושפוליה ............. אחריה".
 

5. שונות:

א. בימינו, תלמיד חסר ידע חשוד באי הקשבה לדברי מורהו. האם כך היה גם בתקופת התלמוד?
ב. לומדי הגמרא מורגלים לעיקרון של לימוד הלכה לא רק מהתורה אלא אף משאר ספרי התנ"ך. הדגם עיקרון זה מענייננו.
ג. אילו דברי ביקורת ספג ר"ע שטען "מקושש זה צלפחד"?
ד. בתיאור משימה צבאית של צ.ה.ל. המתאפיינת בפגיעה במטרת נקודה צבאית שבסביבתה הקרובה אזרחים, מקובל להשתמש במונח "טיפול בפינצטה" . היכן בענייננו שימוש בפינצטה ובאיזה עניין?
ה. הייתכן, שחור קטן בקיר ייחשב לרחב יותר?
 

תשובות

1. על מי, או על מה נאמר:
א. "דההוא פרדשכא דרתח מלכא עילויה ורהיט תלתא פרסי בכרעיה", צ"ד. 4 מלמטה.
ב. על מלאכת הנשים הקשורה בהכנת יריעות המשכן, העליונות והתחתונות, צ"ט. 4 מלמעלה

2. מניין ש:
א." דהוה קאי בן לוי דכי משתלפי קרשים הוה נקיט להו", דהיינו לעיתים היו הקרשים נשמטים מאליהם, צ"ט. 1 לפני המשנה.

3. מי אמר למי:
א. " אמר להו(רב מרדכי לרבא, לרב יוסף ולאביי) כולכו ברוקא דהדדי תפיתו",דהיינו כולכם יורקים רוק אחד – אינכם מחדשים מאומה, צ"ט: 10 מלמעלה.

4. השלם:
א. "גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה", צ"ד: 15 מלמעלה.
ב. החושד בכשרים לוקה בגופו", צ"ז. 3 אחרי הרחבות.
ג. "למה משכן דומה לאשה שמהלכת בשוק ושפוליה מהלכין אחריה", צ"ח: 2 מהסוף.

5. שונות:
א. לא! במקרה כזה החשד המיידי היה נופל על מורהו: "רב נחמן בר גוריא איקלע לנהרדעא... אמרו ליה רבך קטיל קנים באגמא הוה". צ"ה. 1 מלמעלה.
ב. "...וכי מה ענין יער אצל דבש אלא לומר לך וכו' ", צ"ה. 5 מלפני ההתרחבות.
ג. " אמר לו ר' יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק", צ"ו:3 מלמטה.
ד. " אמר ליה לפי שאי אפשר לה לרשות הרבים שתילקט במלקט וברהיטני", צ"ז.9 מלמטה.
ה. ייתכן וייתכן! :"לר"מ דאמר חוקקין להשלים מיחייב לרבנן דאמרי אין חוקקין להשלים לא מיחייב", ק. 5 מתחת לגמ' הראשונה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר