סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

מתן תורה - מה ניתן בו?

שבת פח ע"א


דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא: בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי, על ידי תליתאי, ביום תליתאי, בירחא תליתאי, כמאן - כרבנן.

1.
הגמרא מביאה את הדרשה בגלל הסיומת "ביום תליתאי", שהתורה ניתנה ביום השלישי לפרישה – כרבנן בסוגייתנו.

2.
רש"י מסכת שבת דף פח עמוד א

אוריאן תליתאי - תורה נביאים וכתובים...

3.
חידושי הריטב"א מסכת שבת דף פח עמוד א:

אוריין תליתאי. פרש"י ז"ל תורה נביאים וכתובים כלומר שהכל נרמז בסיני,

הריטב"א מסביר את רש"י ומוסיף את המשפט "שהכל נרמז בסיני".
הדגש כאן הוא שהקב"ה עצמו נתן לא רק את התורה שבכתב, אלא גם את דברי הנביאים והכתובים. לכאורה דבר זה הוא פשוט שהרי הנביאים דברו בשם ה' [וכך נראה שהם פשט דברי רש"י], אבל בסוגייתנו כנראה שהחידוש גדול יותר, שדברי הנביאים והכתובים "הכל נרמז בסיני". לא ברור האם כוונת הריטב"א ללמדנו שדברי הנביאים והכתובים רמוזים בתורה שבכתב, או שכוונתו לומר שבמעמד הר סיני מלבד התורה שניתנה לעם ישראל הרי שהקב"ה גם גילה למשה רבנו [ביניהם] את תוכן דברי הנביאים והכתובים שיבוא בעתיד!

4.
המשך דברי הריטב"א:

ויש מפרשים כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה וסתרי תורה ממעשה בראשית ומעשה מרכבה וטעמי המצוות,

לפי ההסבר הנ"ל מדובר בדברים שנמסרו למשה בהר סיני. לגבי תושב"ע אמנם ניתן היה לומר, שמדובר במתן סמכות לחכמים לחדש דינים כפי הבנתם, אבל הצירוף עם "סתרי תורה..." נראה, שאין מדובר ב"המצאה" של חכמים אלא במסורת ממשה רבנו ולפי זה גם התושב"ע הכוונה היא שניתנה/נאמרה [עיקריה וכלליה] ממש למשה בסיני.

5.
המשך דברי הריטב"א:

ויש מפרשים כי סיפורי התורה חלק אחד ותורת המצוות חלק שני וסתרי תורה חלק שלישי, ונכון הוא.

לפי הסבר אחרון זה [שהריטב"א מגדירו "ונכון הוא"] יוצא ששני הדברים "סיפורי התורה" ו "תורת המצוות" נאמרו במפורש בתורה שבכתב,
והחלק השלישי "סתרי תורה" לא ברור מה כוונתו.
יתכן שהוא מתכוון כמו בהסבר השני ל"מעשה בראשית" אבל ברור שמדובר בדברים נסתרים שנאמרו בהר סיני. ואולי יתכן לומר יותר מזה, שגם סתרי תורה לא ממש נאמרו במפורש למשה בהר סיני אלא שניתנה סמכות לחכמים "להמציא" סתרי תורה כפי גודלם וכפי ה"גילוי" שהקב"ה יעניק להם בכל דור ודור.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר