סקר
האם אתה לומד דף יומי עם תוספות?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

ביאור הביטויים: "תנן"; "תניא"

שבת פג ע"א-ע"ב


אמר רבי בריה דרב ייבא, כדתנן: הזב בכף מאזנים. ואוכלין ומשקין בכף שנייה, כרע הזב - טמאין,
כרעו הן - טהורין.

1.
ראה ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד עו שמביא ראשונים שמעירים שאין משנה כזאת ממש, ולכן כנראה מדובר בברייתא.

2.
והרמב"ן מסביר, שכאשר עיקר הדין כן מוזכר במשנה ורק פרטיו אינם נזכרים אלא רק בברייתא הרי שהגמרא קוראת לברייתא זו "תנן".

3.
ואחרים אומרים, שאפילו אם הפרטים לא נאמרו אפילו בברייתא אחרת אלא שפרטי הדין מדוייקים מלשון הברייתא ומהדין בברייתא הרי שנחשב כאילו כתוב במפורש במשנה.

4.
מהדיון הזה נוכל להסיק שיש חשיבות להבחנה בין משנה לברייתא, והחשיבות היא כנראה לא רק לדייק במסירת מסורת הדברים, אלא גם בתוקף הדברים. דינים במשנה "חזקים" יותר מדינים שמובאים בבברייתא.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר