סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

מסכת שבת דפים פ-פו

 

1. על מי נאמר:

א. שיחסית לעמיתותיהן הן זקוקות פחות לסייגי צניעות.
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שביתו נפטרה מחמת חיקוי עיוור.
ב. שנפטר מחמת חיקוי עיוור.
 

3. מניין ש:

א. "מלה של גבר" שוברת מלה של אשה?...
ב. מחלה פסיכוסומאטית הוא נושא מוכר בחז"ל.
 

4. מה המשותף ל:

א. עלי גפנים, שדרו של דג, שמרי יין.
ב. "מכון וולקאני" בבית דגן ולשני עמי קדם שחיו בארץ?
ג. פליטה, רחיצה, קשירה, סיכה.
 

5. השלם:

א. "לעולם אל ......... אדם את ..........מבית ........... ומדברי ....... ואפילו בשעת מיתה".
ב. " אין דברי תורה ...........אלא במי ........... עצמו ........ שנאמר זאת התורה ..... כי ..........
ב......".
ג."ודכולי עלמא ב........ ניתנה תורה לישראל".
 

6. שונות:

א. האם מנהגן הנוכחי של נשים מסוימות להתעטף ברעלה מחמת צניעות היא המצאה חדשה, או שמא יש לה אחיזה במקורותינו? אם התשובה חיובית, איזהו המנהג הקיצוני יותר – של בנות דורנו או של קודמותינו?
ב. פרט לצליל הלשוני, מה הקשר בין שכר לבין שיער?
ג. הייתכן, שיש להעדיף מורה לאנטומיה על פני רב המלמד תורה?
ד. אדם הולך ברחוב והנה הוא מוציא משהו מכיסו, מחבקו ומנשקו. האם זהו כרטיס פיס שזכה בעשרה מיליון שקלים, טבין ותקילין?
ה. "רחמנא ליצלן" – פעמיים מתוך שלוש פעמים בש"ס(הבבלי והירושלמי) מופיע הצירוף הזה בענייננו. היכן?
 

תשובות

1.
א. על בנות הכפרים("עירניות"), בהשוואה לעמיתותיהן העירוניות המאופיינות ב"שחוק וקלות ראש", רש"י לדף פ. 9 מלמטה.

2.
א. ההוא נכרי, פ: שליש העמוד.
ב. ההוא בר גליל, פ: 3 לפני המשנה.

3.
א. "...אמרו אינהו מילתא שריוהא", פ"א: 2 מלמטה.
ב. " הוצרך ליפנות ואינו יכול ליפנות...אמר ליה יסיח דעתו מדברים אחרים", פ"ב. באמצע העמוד.

4.
א. שלושתם הם חלק מעשרה דברים המביאים את האדם לידי תחתוניות, פ"א. 13 מלמטה.
ב. שלושתם מומחים בתחום החקלאות, פ"ה. 6 מלמעלה.
ג. ארבעתם הם נושא שאלת המשנה "מניין", פ"ו. 4 מלמעלה.

5.
א. "לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה", פ"ג: 4 מלמטה.
ב. " אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל", פ"ג: 2 מלמטה.
ג. "ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל", פ"ו: 9 מלמטה

6.
א. הנהגה זו איננה חדשה – יתר על כן, בתקופת חז"ל היו אף נשים שכחלו עין אחת בלבד –זו היחידה שנחשפה, רש"י לדף פ. 11 שורות מלמטה, ד"ה צנועות.
ב.אליבא דרב נחמן, שתיית שכר גורמת לצמיחת שיער, אפילו אצל הצאצאים, פ: 6 לפני הרחבות.
ג. כן, אם המורה הוא רב שמחודדות שמועותיו, ושיעורו עוסק בחיי הבריות, פ"ב. 3 מלמעלה.
ד. לא. המדובר בדמות זבוב בעל עקרון, שבעליו עובד עבודה זרה, פ"ג: מעל האמצע.
ה. "...א"ל רחמנא ליצלן מהאי דעתא אדרבה רחמנא ליצלן מדעתא דידך", פ"ד: 5 מלמעלה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר