סקר
מסכת ערכין לעומת זבחים-מנחות-חולין -בכורות:
הקלה משמעותית
קשה באותה מידה
יותר קשה!
לא יודע


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

ביאור הביטוי: "תנן-תניא"

שבת מח ע"א


רמי ליה רבי ירמיה לרבי זירא, תנן: שלל של כובסין, ושלשלת של מפתחות, והבגד שהוא תפור בכלאים - חיבור לטומאה עד שיתחיל להתיר. אלמא: שלא בשעת מלאכה - נמי חיבור. ורמינהו: מקל שעשה יד לקורדום - חיבור לטומאה בשעת מלאכה, בשעת מלאכה - אין, שלא בשעת מלאכה - לא! אמר ליה: התם, שלא בשעת מלאכה - אדם עשוי לזורקו לבין העצים, הכא - שלא בשעת מלאכה נמי ניחא ליה, דאי מיטנפו - הדר מחוור להו.

מעירים הפרשנים שהקושיה היא מברייתא ולא ממשנה ולכן יש גורסים בסוגייתנו "תניא" ולא "תנן". אולם יש שמיישבים זאת בכך, שלמרות שמדובר בברייתא אבל ברייתא כזאת שמסבירה את עיקר הדין שמופיע כבר במשנה [במסכת פרה] לכן גם ההפניה לברייתא נפתחת ב"תנן".עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר