סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב"
אימתי זמן הדלקת נרות ביום טוב - מחידושיה של הרבנית אשת ה"דרישה ופרישה"

שבת כד ע"א


בהקדמת בן הדרישה הנדפסת בתחילת טור יורה דעה חלק ב', מביא חידוש הלכה בשם אמו הרבנית, שמה שנוהגות הנשים להדליק נרות של יום טוב אחר שהתפללו הקהל ערבית קודם הסעודה - אינו נכון. שכן התינח בליל יום טוב שני שהוא ספיקא דיומא ואסור להכין מיום טוב ראשון לשני - ראוי לעשות כן, אבל מה שנמשך מזה שנוהגות להדליק גם בליל יום טוב ראשון, רק לאחר שחוזרים מהתפילה, זה אינו נכון, וטוב יותר להדליק הנרות קודם תפלת ערבית ולקבל יום טוב בהדלקתן - הכל כמו שעושין לכבוד שבת, שיהא הכל מוכן מיד בבואן מבית הכנסת, השולחן ערוך והנר דלוק ומטה מוצעת.

החתם סופר בחידושיו לשבת כאן הביא מהמשנה כאן ראיה שזמן ההדלקה הוא ביום טוב בלילה "דלא כ'חכמת אשה' - הרבנית אשת הסמ"ע". שהרי לפנינו שנו שאין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב, והטעם משום שאין שורפים קדשים ביום טוב ואם כדבריה שזמן הדלקת נרות ביום טוב, הוא כמו בשבת מבעוד יום, והרי אז עדיין אינו יום טוב ולמה לא ידליקו בזמן שריפה?

אך החתם סופר מיישב את דבריה של הרבנית החכמה, ומסביר שדבריה קיימים לשיטתה, שכן היא כתבה גם שביום טוב על האשה לברך על הנרות לעשייתן קודם ההדלקה ולא כמו בשבת שמברכים לאחריה. שכן דווקא בשבת אי אפשר לברך עובר לעשייתן, שכיון שברכה - קבלה עליה שבת ואסור להדליק. מה שאין כן ביום טוב - תקדים הברכה עובר להדלקה ותקבל עליה יום טוב ומה בכך.

ומעתה גם משנתנו מתיישבת כהלכה - שכן לעולם מדליקים בערב יום טוב מבעוד יום, אלא כיון שמקדימים הברכה וכבר קיבלה עליה יום טוב שוב אי אפשר להדליק בשמן שריפה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר