סקר
האם אתה לומד דף יומי עם תוספות?


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 796

 

תוס' ד"ה "סדין"

שבת כה ע"ב


בסוה"ד אומר ר"ת דין לעשות טליתות של פשתן ולעשות בו ציצית אפי' מינו דכב"ש קמ"ל דפטרי והמברך מברך ברכה לבטלה עכ"ל. ע' בקבא דקושייתא [קושיא צ"ט] שהק' מכאן על הרע"א שכתב במערכה ח' דהתוקע בר"ה שחל בשבת מקיים מצות שופר רק דעבר על שבות, דהא כאן מבואר שגוזרין חז"ל שלא לעשות את המצוה נפקע שם מעשה מצוה לגמרי ולכן ברכתו לבטלה היא. [עי' גרע"א קכ"ח מג"א ד' דלטעמיה אזיל], ועי' כל"ח [בסוף כרך א' ע: מב"ה] שתירץ בפשיטות דדוקא הברכה היא ברכה לבטלה, משום דהם אמרו והם אמרו דלא לברך בכה"ג אבל שפיר אפ"ל דקיים המצוה דאורייתא.

[פירות תאנה]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר