סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 796

 

"נר חנוכה ונר ביתו, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו"

שבת כג ע"ב


אומר הר"ן בשם הרמב"ן שמכאן שבחנוכה שבערב שבת צריך להקדים את נרות שבת להדלקת נרות חנוכה, שכל התדיר והמשובח קודם לחברו, ומכיון שנר שבת עדיף משום שלום ביתו, ויש לו גם את המעלה של תדיר, צריך להקדים את נרות שבת. ומוסיף הרמב"ן בשם בעל הלכות, שסובר, שיקדים הדלקת נר חנוכה להדלקת נרות שבת, משום שאם ידליק נרות שבת תחילה, נאסר עליו להדליק נרות חנוכה, משום שבהדלקת נרות שבת קיבל על עצמו קדושת שבת. והרמב"ן חולק על זה וטוען היכן מצאנו שבהדלקת נר של שבת מקבל עליו שבת, והר"ן האריך לחלוק על דברי הרמב"ן מכמה גמרות ומוכיח שנראה שמנהג ישראל מקדמה דנן שהמלאכה האחרונה שהיו עושים בערב שבת היתה הדלקת נרות, והטעם שכך תיקנו חכמים שתהא הדלקת הנר המלאכה האחרונה, ונמצא שהיא כתחילת שביתה וכקבלת שבת, ומכאן מסקנת הר"ן שמי שהדליק בערב שבת גומר בדעתו שלא יעשה מלאכה לאחר מכן ונמצא מקבל שבת כדברי בעל ההלכות ושוב יהיה אסור לו להדליק נרות חנוכה, ולכן צריך להקדים נר חנוכה לנר שבת. ולהלכה נפסק כדברי הר"ן ובעל ההלכות בסי' תרע"ט סי' א' בערב שבת מדליקים נר חנוכה תחילה ואחר כך נר שבת, והמ"ב מסביר כדי לצאת את דעת הי"א הסוברים שאם ידליק נר שבת תחילה מקבל עליו שבת, אבל מוסיף המ"ב שרוב הפוסקים חולקים על זה וסוברים שקבלת שבת אינה תלויה בהדלקת הנר, ואם הדליק של שבת ולא קיבל שבת במחשבתו יכול הוא להדליק אחר כך נרות חנוכה, אבל כל זה באיש המדליק, ואילו האשה המדלקת, כיון שהמנהג שבסתם מקבלת אשה שבת בהדלקתה לא תוכל להדליק שוב נרות חנוכה, אלא תאמר לאחר להדליק, והוא יברך ברכת "להדליק נר של חנוכה", והיא יכולה לברך "שהחיינו" [אם חל ביום ראשון] ושעשה ניסים.

[הרה"ג מיכל זילבר שליט"א]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר