סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

הסבר המושג: "בעיה דלא איפשיטא"

ברכות  נא ע"א-ע"ב


אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ראשונים שאלו: שמאל מהו שתסייע לימין? אמר רב אשי: הואיל וראשונים איבעיא להו ולא איפשט להו,
אנן נעבד לחומרא

 

1.
בעיה שלא נפשטה בגמרא פוסקים בה לחומרא למרות שמדובר בדין דרבנן [ואולי אפילו במנהג].

2.
וראה ב"מתיבתא", הערה א, שמסביר מדוע רב אשי פסק "לחומרא" בדין דרבנן – כי עניין הידור עצמו הוא מדאורייתא. וראה גם ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד רצא.

3.
ואולי ניתן לומר כוון אחר: דינו של רב אשי הוא דווקא כשהבעיה הועלתה על ידי "ראשונים" – אמוראים מהדורות הראשונים – בסוגייתנו מדובר ברבי יוחנן. נראה לומר: כיון שראשונים התלבטו [אולי רעיון זה מובא קצת ב"ילקוט ביאורים", שם] ובמשך כל שאר הדורות לא פשטו את הבעיה קובע רב אשי – עורך הגמרא – שיש להחמיר, כנראה בגלל שיש סיבה נסתרת לדין זה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר