סקר
מסכת ערכין לעומת זבחים-מנחות-חולין -בכורות:
הקלה משמעותית
קשה באותה מידה
יותר קשה!
לא יודע


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "מאי בינייהו... איכא בינייהו"

ברכות יח ע"א


... ובשבת - מיסב ואוכל בשר ושותה יין, ומברך ומזמן, ומברכין עליו ומזמנין עליו, וחייב בכל המצות האמורות בתורה; רבן שמעון בן גמליאל אומר: מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן.
ואמר רבי יוחנן:
מאי בינייהו - תשמיש המטה איכא בינייהו
 

כשמשפט השאלה מתחיל ב"מאי בינייהו" והתשובה מסתיימת ב"איכא בינייהו" יופיע בין שני המושגים מקרה; או מושג. "תשמיש המיטה" זהו מקרה ובהמשך הסוגיה :
"... מאי בינייהו? אמר רבינא חוששין לעכברים איכא בינייהו". "חוששין לעכברים" – זהו מושג הלכתי ולא תאור מקרה.עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר