סקר
כמה לומדי דף יומי יש בארץ ובעולם להערכתך?
עד 60,000
60,000-90,000
90,000-120,000
מעל 120,000


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטויים: "רבי יוחנן ורשב"י"; "ההוא סבא"

ברכות ה ע"ב


אמר ליה רבי יוחנן: בשלמא תורה וגמילות חסדים - דכתיב +משלי ט"ז+ בחסד ואמת יכפר עון; חסד - זו גמילות חסדים, שנאמר +משלי כ"א+ רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד, אמת - זו תורה, שנאמר: +משלי כ"ג+ אמת קנה ואל תמכר; אלא קובר את בניו - מנין? תנא ליה ההוא סבא משום רבי שמעון בן יוחאי: אתיא עון, עון, כתיב הכא: בחסד ואמת יכפר עון, וכתיב התם: +ירמיהו ל"ב+ ומשלם עון אבות אל חיק בניהם.

חכם מסויים אמר לרבי יוחנן משמו של רשב"י. החכם הזה מכונה בסוגייתנו "ההוא סבא". יש אומרים שהוא חכם לא ידוע, ויש אומרים שמדובר באליהו הנביא [תוס', חולין דף ו – מובא ב"מתיבתא", הערה ד]. ולכאורה הסבר תוס' מאד קשה: כיצד "אליהו הנביא" אומר פירוש משמו של רשב"י? [ראה "מתיבתא", "משנת ראשונים"] אלא, כנראה כוונת הגמרא שאליהו הנביא נגלה לרבי יוחנן וגילה לו את דברי רשב"י [ויוצא שאליהו הנביא לא ניבא דבר עתידי אלא גילה דבר שהיה בעבר].
ונראה לי להוסיף: פעמים רבות [גם בדפים אלה] מופיע שרבי יוחנן אמר "משום רשב"י". רבי יוחנן לא שמע ישירות מרשב"י [כתבתי על זה כבר כמה פעמים בש"ס], אלא כנראה יש דבר מיוחד בזה שרבי יוחנן אימץ לעצמו את דרכו של רשב"י גם בהלכה וגם באגדה. וזה מה שאליהו הנביא בא לגלות לרבי יוחנן, שרשב"י [רבו הרוחני של רבי יוחנן] כך אמר...תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר