סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "תניא נמי הכי" 

נידה יד ע"א


אמר אביי:
רוכבי גמלים אסורין לאכול בתרומה.
תניא נמי הכי: רוכבי גמלים - כולם רשעים, הספנים - כולם צדיקים, החמרים - מהן רשעים מהן צדיקים. איכא דאמרי הא - דמכף, הא - דלא מכף, ואיכא דאמרי: הא - דמטרטין, הא - דלא מטרטין. 
 

1.
הגמרא מביאה סיוע מברייתא לדברי אביי שרוכבי גמלים אסורים לאכול בתרומה, ובברייתא כתוב שרוכבי הגמלים הם רשעים, ולכן כנראה אסורים לאכול בתרומה [בגלל שבודאי היו בעלי קרי].

2.
הביטוי "תניא נמי הכי" אולי משמעותו היא שאין אמנם ראיה מפורשת לדברי האמורא, אלא הבאת מקור תנאי שעל פיו פסק האמורא מה שפסק, שהרי בברייתא לא הוזכר במפורש "תרומה" [כבדברי אביי], ובדברי אביי לא הוזכר הביטוי "רשעים" [כבברייתא].

2.1
וכן יש לומר: בברייתא יש כמה הלכות ואביי פסק רק אחד מהם.

3.
רמב"ם הלכות תרומות פרק ז הלכה ו:

רוכבי גמלים אסורין לאכול בתרומה עד שיטבלו ויעריב שמשן שהן בחזקת טומאה מפני החימום שהרכיבה על עור הגמל מוציא טיפה של שכבת זרע.

הרמב"ם לא הזכיר כלל את הספנים ואת החמרים.

4.
ולכן אולי יש לומר, שהרמב"ם פסק רק את הקטע בברייתא שאביי קבע בהלכתו. לפי זה יוצא שהביטוי "תניא נמי הכי" כוונתו: האמורא [אביי] פוסק כאחד הדינים בברייתא המצוטטת.

 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר