סקר
באיזה סבב של "דף יומי" אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטויים: "אמר מר"; "קתני" 

נידה ה ע"ב


 קתני שאם תראה שלא בשעת וסתה - מטמאה מעת לעת,

רש"י מסכת נדה דף ה עמוד א:

קתני שאם תראה - כמו אמר מר.

רש"י מסביר שמשמעות הביטוי "קתני" הוא פתיחה לדיון בקטע מדברי הברייתא ודומה לביטוי הרגיל "אמר מר". אבל באמת מדוע הגמרא שינתה כאן מהנוסח "אמר מר"? שני הביטויים הנ"ל נועדו לומר שיש לדון בעצם הדין בברייתא ולא רק כמי שהובאה בסוגיה הקודמת כב"דרך אגב".
בדרך כלל בש"ס משמעות הביטוי "קתני" היא: לדייק מה שכן כתוב בברייתא ולא להסיק ממנו מה שלא כתוב, ולפעמים מדובר אפילו בקביעת גירסא וניסוח בלשון הברייתא.

ונראה לי ליישב: הביטוי "אמר מר" מצטט קטע מברייתא לצורף דיון באותו קטע, להקשות ממנו, וללמוד ממנו הלכה ולברר את טעמו של הדין באותה ברייתא.
הביטוי "קתני", אמנם במקרים חריגים [כמו בסוגייתנו וכן אומר רש"י גם במסכת נזיר דף כה עמוד א] אבל הוא נועד גם לדייק מאותו ציטוט בסגנון של "טעמא... הא..." [פירוש: לדין בברייתא יש נימוק ומשמע מהנימוק שבמקרה אחר הדין ישתנה]. בסוגייתנו נמצא מבנה המשפט כלעיל, ובמסכת נזיר מובא כך ברש"י [ולא בגמרא עצמה].

וראה בסוגייתנו בסוף העמוד:

והא המשמשת קתני! תני: ומשמשת

"קתני" במשמעות רגילה לדייק ממש מה שנאמר במשנה, והביטוי "תני" כוונתו לומר שיש לגרוס במשנה "ומשמשת" במקום "המשמשת".עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר