סקר
באיזה סבב של "דף יומי" אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 776

 

ספירת ימי נדה וימי זבה לשיטת רש"י והרמב"ם

נדה ו ע"א


שיטת רש"י - בפעם הראשונה שרואה דם נעשית נדה, ושבעה ימים היא בנדתה בין אם ראתה כל השבעה ימים ובין אם לא ראתה, ולאחר שבע ימים אם פסק הדם היא טובלת לערב ולמחרת מתחילים 11 יום [שנלמדים הלכה למשה מסיני] שבין נדה לנדה וזהו שנאמר בפ' מצורע "בלא עת נדתה" ובזמן זה אם היא רואה דם דינה כזבה ובימים אלו אם ראתה פעם אחת שומרת יום כנגד יום, ראתה פעמים גם שומרת יום, ונקראת זבה קטנה, ואם ראתה 3 פעמים היא זבה גדולה וסופרת 7 נקיים וקרבנות, ואם עברו 11 יום הללו והיא לא ראתה בהם דם, מתחילים שוב ימי נדתה ועכשיו כשהיא תראה דם דינה יהיה כנדה שצריכה להמתין 7 ימים לא נקיים, ואפי' אם היא רואה בכל ה - 7 ימים דם, לאחר 7 ימים שפוסק הדם, טובלת לערב ושוב נכנסים ל - 11 ימים שבין נדה לנדה, ולדעת רש"י אם לאחר אותם 11 יום כשבאו אותם 7 ימים של ימי נדותה ולא ראתה בהם דם אנחנו לא אומרים שמיד אח"כ שוב יש 11 יום של ימי זבה, אליבא דרש"י אין ימי זבה באים רק אחרי ראית דם נדה, ואם היא לא ראתה דם נדה הרי שהיא איננה נעשית זבה, ורק לאחר שראתה דם ועברו עליה 7 ימים כדין נדה, חוזרת לספור 11 יום שבין נדה לנדה שאם היא תראה אז דם הרי היא זבה, ואמנם אם היא רואה דם באותם 11 יום 3 פעמים ונעשית זבה גדולה אז אפי' אם היא ממשיכה ורואה אפי' אלף ימים היא איננה חוזרת לימי נדותה עד שתספור 7 נקיים ורק לאחר ספירת 7 נקיים היא יוצאת מדין זבה, וחוזרים אליה ימי נדה, היינו שלדעת רש"י: א) אין ימי זבה באים אלא לאחר ראיית דם נדה. ב) איננה יוצאת מימי זבתה אלא לאחר שתספור 7 נקיים ואז חוזרות אליה ימי נדותה.

שיטת הרמב"ם [פ"ו מהל' איסורי ביאה] כשרואה פעם ראשונה דם 7 ימים היא בימי נדתה, לאחר מכן 11 יום הם ימים שבין נדה לנדה, [ימי זבה] לאחר מכן 7 ימים שוב ימי נדה ושוב 11 ימי זבה, וכך כל ימי חייה, לפי הרמב"ם זה לא תלוי אם היא רואה דם או לא רואה דם, וזה לא תלוי אם היא ספרה 7 נקיים או לא ספרה, לפי הרמב"ם יש סדר קבוע במשך כל ימיה, 7 , 11, 7, 11, וכן הלאה, היא צריכה תמיד להחזיק חשבון היכן היא נמצאת עכשיו כשהיא רואה את הדם אם ב - 7 ימי נדה או ב - 11 ימי זבה.

הסדרי טהרה בסימן ק"צ ס"ק ע"ד האריך להסביר את דעת הרמב"ם וביסוד הדברים מפרש: ששיטת הרמב"ם היא באשה שיש לה וסת קבוע ש ג' פעמים רצופות רואה באותו יום בחודש נקבע שיש לה וסת קבוע, אבל אם היא עוקרת את וסתה, שרואה ג' פעמים רצופות ביום אחר בחודש אזי נשתנה וסתה לוסת אחר, ומעכשיו ואילך כשיגיע יום הוסת השני, מכאן ואילך היא תמנה ימי נדתה, כך שאם מדובר באשה שקבעה לה וסת, אין סדר אחד לכל ימי חייה, אלא תמיד מחשבים מיום וסתה הנוכחי, ומשם ואילך מתחיל שוב ימי נדה ולאחר מכן ימי זבה.

(הרה"ג מרדכי גליס שליט"א)עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר