סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"אם עלו לא ירדו"
איזה חסרון כיס שייך בעולת התמיד?

מעילה ב ע"ב

בתחילת פרשת צו, פירש רש"י "צו את אהרן - אין צו אלא לשון זירוז מייד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס". וב"שפתי חכמים" העיר, מפני מה אם כן צריך להיאמר לשון 'צו' במעשי קרבנות התמיד שאין בהן חסרון כיס, שהרי עולת תמיד עולה כליל למזבח ומה חסרון כיס יש בה (וראה מה שביאר בזה גם ב"אור החיים" הקדוש שם).

אמנם ב"גרש כרמל" (ביאור לפירוש רש"י על התורה להגאון רבי ישראל יצחק הלוי מו"צ בוורשא) תמה על דברי ה"שפתי חכמים" שהרי כיון שיש לכהנים את עור העולה, ממנו יש להם הנאה מרובה אם כן בוודאי שיזדרזו בה שהרי יש בה חסרון כיס עבורם.

ויישב בשם בעל "תורת יקותיאל" על פי המבואר בסוגייתנו שקרבנות שנפסלו אם עלו למזבח לא ירדו ויש להקטירם שם. אמנם מבואר בזבחים (קג, א) שכל שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהנים בעורה, ונמצא שאין להם סיבה להזדרז בקרבן עולה שנפסל - שהרי אינם זוכים בעורו, ואם עלה על המזבח וכבר יש להקטירו מכל מקום לא יזדרזו בו, ולפיכך נאמר לשון 'צו' אף בקרבנות התמיד.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר