סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

מעט מאורו של הדף היומי
הרב יהודה זולדן

 

גניזת ארון הברית עם חורבן בית ראשון


כבר כמה עשרות שנים לפני חורבן בית ראשון, גנז יאשיהו המלך את ארון הברית. "ומה ראה שגנזו? ראה שכתוב: 'יולך ה' אותך ואת מלכך אשר תקים עליך' (דברים כח, לו). עמד וגנזו, שנאמר: 'ויאמר ללוים המבינים לכל ישראל הקדושים לה' תנו את ארון הקדש בבית אשר בנה שלמה בן דויד מלך ישראל, אין לכם משא בכתף עתה עבדו את ה' אלוקיכם ואת עמו ישראל' (דברי הימים ב לה, ג) (יומא נב ע"ב). לדברי הרמב"ם, שלמה המלך המוזכר בפסוק, ידע על כך מראש: "בעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו ליחרב, בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות. ויאשיהו המלך צוה וגנזו במקום שבנה שלמה" (רמב"ם הל' בית הבחירה ד, א).

ארון הברית, היה הכלי הראשון מכלי המשכן שנצטווינו לבנות, הוא עמד בראש המחנה היוצא ממצרים, ויצא לפני עם ישראל במלחמות. משהוקם המקדש בירושלים "ויביאו הכהנים את ארון ברית ה' אל מקומו אל דביר הבית אל קדש הקדשים אל תחת כנפי הכרובים" (מלכים א ח, ו). משם לא יצא הארון עוד, ומסוף ימי בית ראשון, הוא גנוז במעמקי הר הבית. הוא הכלי היחידי שלא נלקח לגלות מעולם. מה פשר הדבר?

הרמ"מ מלובביץ' (חידושים וביאורים בהל' בית הבחירה סי' י) מסביר שגניזת הארון הוא חלק מבנין הבית. בבית ראשון עמד הארון בצורה גלויה בקדש הקדשים, אם כי כבר בבנינו הוכן מקום לגניזת הארון, ובבית שני לכתחילה תוכנן מראש שמקום הארון יהיה בגניזה, ובכך יובטח נצחיותו של מקום המקדש. הארון ומקומו, הוא חלק מהותי מבנין המקדש, "ואין בו שום חורבן והפסד, וממנו נבנה המקדש השני והשלישי. חורבן הבית לא היה לשם החורבן עצמו ח"ו, אלא כדי שעל ידי זה תתוסף עליה נעלית יותר, ירידה לצורך עליה, עד לבנין הבית השלישי שיהיה בית נצחי, ואז תהיה השלמות בבנין המקדש, כי הוא יהיה 'בנינא דקודשא בריך הוא' – 'מקדש ה' כוננו ידיך' ".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר