סקר
מסכת תמורה
קשה מאוד
קשה
ממוצעת
קלה


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 766

 

"אמר אביי הכל מודים היכא דאמר חציה עולה וחציה מעשר, דברי הכל עולה קרבה"

תמורה כו ע"ב


והוא הדין אם אמר שחציה יהיה עולה וחציה יהיה תמורה, שנעשית כולה עולה, מכיון שקדושת תמורה אינה חלה אלא כשממיר קדושה שיש בבהמה אחרת שעומדת לפניו על בהמה זו. רש"י [ד"ה חציו עולה] והראב"ד [תמורה פ"ג הל' ג'] כתב בדעת הרמב"ם [שם] שנראה שכך גרס בגמ' שבין אם אמר חציה עולה וחציה תמורה, ובין אם אמר חציה עולה וחציה מעשר, לדברי הכל היא קדושה בקדושת עולה. והמהר"י קורקוס [שם] כתב, שמלשון הרמב"ם נראה שגם אם הקדים והקדיש את חציה למעשר ואח"כ הקדיש את חציה השני לעולה, שאינה קדושה אלא עולה. והוסיף שכן צריך לומר גם לפי דברי רש"י שביאר שהטעם שאינה קדושה בקדושת מעשר או תמורה, הוא משום שאין מעשר קדוש אלא במנין, ואין תמורה חלה אלא כשיש לפניו בהמה קדושה וממיר בה, שלפי זה אין חילוק בין הקדים והקדיש את חציה בקדושת עולה להקדים את הקדשת המעשר או התמורה [אמנם כ' שלפי סברת הראב"ד שם, אן דין זה נוהג אלא באופן שהקדים והקדיש את חציה בקדושת עולה].

[עיוני הפשט]עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר