ביהכנ"ס המרכזי ישורון גדרה, גדרה, בשעה 06:25 - 05:45

*שם מלא:
*דואר אלקטרוני:
טלפון:
הודעה:
* (לצורך זיהוי אנושי)